Termes i condicions de venda

Aquestes condicions s'acorden entre les persones que desitgen efectuar una compra a través de www.bolsossadurbcn.com d'ara endavant denominades " el client" i Bolsos Sadur:

Nom fiscal: Elena Durà Viñes (NIF 37726159H)

Raó Social: Bolsos Sadur

C/ Bruc, 150 - 08037 Barcelona

Tel. +34 93 457 78 56www.bolsossadurbcn.com

La comanda implica l'acceptació de les presents condicions generals de venda. Cada comanda online serà vàlid després de la seva acceptació per part del GIE targetes de crèdit, servidor de pagament Banc de Sabadell.

Les condicions presents es regiran per la llei espanyola.

Bolsos Sadur publica les característiques essencials de l'oferta de productes (materials, descripcions, preus). Aquestes característiques acompanyen la foto il•lustrant l'oferta. Les fotos no són part del contracte de comanda. El client reconeix que les fotos de la pàgina Web tenen solament un valor indicatiu ja que poden donar-se alteracions amb el retoc de les fotos.

Els productes que té Bolsos Sadur es venen i s'expedeixen en la Península espanyola, les illes Balears, Canàries i Portugal. Resta de destinacions a consultar.

Només es poden demanar els productes disponibles a excepció de les ofertes especials amb una durada limitada. En aquest cas, el client ha de controlar les dates de validesa de l'oferta. Bolsos Sadur tramitarà les comandes sempre que els articles estiguin disponibles.

Tots els preus inclouen l'IVA. Els preus han d'entendre's en euros. Es tindrà en compte l'IVA aplicable al dia de la comanda. Qualsevol modificació en el tipus d'IVA aplicable es reflectirà en els preus dels productes. Els preus que s'aplicaran són els vigents al moment de validar la compra.

GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals de Bolsos Sadur. En el cas d'un problema o un mal estat del producte rebut causat per culpa de Bolsos Sadur, preguem que es posin en contacte a través de la secció "Contacti amb nosaltres", enviant un mail a info@bolsossadurbcn.com o bé a través del telèfon +34 93 457 78 56, per trobar una possible solució.

Les reclamacions s'han de realitzar a la recepció del producte.

Amb caràcter general s'entendrà realitzat el lliurament del producte al moment que aparegui en l'albarà de lliurament del producte.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb el seu producte, disposa d'un termini de 7 dies, a comptar des de la data de lliurament del producte per retornar-lo. En aquest cas les despeses d'enviament i recollida correran per compte del client. Abans de realitzar aquesta devolució el client haurà de posar-se en contacte amb l'empresa en el termini indicat a través d'e-mail, formulari de contacte o telèfon, moment en el qual se l'indicarà el procés de devolució. Qualsevol devolució sense aquesta prèvia comunicació no serà acceptada ni recepcionada per l'empresa. Per poder admetre la devolució haurà d'estar tant el producte com el seu embalatge en perfectes condicions, sense ratlladures, ni embalatge trencat o deteriorat i incloent-hi tota la documentació que acompanyi al producte així com els seus accessoris. El client haurà de realitzar un correcte empaquetat que asseguri el seu transport sense danys. Una vegada rebut i comprovat pel nostre personal que el producte està en el mateix estat en què va ser enviat, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament utilitzada pel client.